Skip to main content

Makati And Umak Hymn

MAKATI HYMN

I

Minsan mayro'ng isang bayan

Na halos bilang ang daan

Ilang kabahayan, napapaligiran

Ng sapa at talahiban

II

At ‘yan ang aking nagisnan

Ang kwento ni lola minsan

Takang-taka ako, ibang-iba ito

Sa ngayong kabihasnan

III

Makati, Makati, 'yan ang bayan

Pinaka maganda siya, kaninuman

Makati, Makati, Inang tunay

Unang-una, siya ang kulay

Nitong aking buhay

IV

Kayong mga kaibigan ko

Tiyak na maiibigan n’yo

Dito manirahan, sa tangi kong bayan

Makati kong mahal

Repeat III

Repeat IV

UMAK HYMN

I

We cheer to the Alma Mater

(Dear) University of Makati

Rejoice, we're here, onward marching

Be it shine, storm, cloud or rain

Let all our voices keep ringing

For the glory of our Alma Mater

Pride of Makati and our Fatherland

Beloved UMak proudly stands

II

Arise thy sons and daughters

Fill the air with the joy of Alma Mater

Resound our gladness and tidings

 Every echo by far and near

Hail to thee, our dear beloved UMak

Faithfully we brace our mind and spirit

We're proud to be at thy command

Future builders of this land

Repeat II

Finale

Dear University of Makati ...

Future builder of this land